Link

Almindelige søgninger via nettet

Søgning efter nyere dødsfald

Andre arkivalier

Diverse personregistreringer

Lokalhistorie i forskellige sammenhænge

Diverse adresser

  • 11. Ordbøger på nettet
  • https://ordnet.dk/ods historisk ordbog der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950
  • 12. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
  • https://slaegt.dk/ (DIS-Danmarks ny forum for slægtsforskere)